Reuze stapeltoren

Spelvoorbereiding:

Zorg voor een lege tafel of stukje grond. Let op, zet geen gevoelige voorwerpen in de buurt van de toren.

Speluitleg:

Jenga wordt gespeeld met 54 houten blokken. De blokken worden gestapeld in de vorm van een toren, elke laag bestaat uit drie blokken die plat naast elkaar liggen, en elke laag is loodrecht geplaatst op de vorige. Een Jengatoren bestaat dus uit 18 lagen. Zodra de toren is gebouwd, mag de speler die hem heeft gebouwd, beginnen. De speler neemt een blok uit een willekeurige laag onder de bovenste drie lagen en legt het blok boven op de toren. Hierbij mag slechts één hand worden gebruikt, de toren mag ook alleen met één hand tegelijk aangeraakt worden. Hierna is de beurt voorbij. Als de volgende speler van mening is dat de toren gaat omvallen, mag hij nog tien seconden wachten voordat de beurt verdergaat.

Het spel eindigt wanneer de toren omvalt. De verliezer is degene die de toren laat omvallen (de speler die aan de beurt was toen de toren viel).

Touch ’n Go, deze spannende variant geeft het spel een nieuwe variatie. Het blok dat de speler aanraakt dient te worden getrokken. Geen enkel ander blok mag worden getrokken uit de stapel. Twee handen zijn bij deze variant toegestaan.

Materiaal:

  • 54 blokken
  • Transporttas