Blikwerpen 15

Spelvoorbereiding:

Op een tafel of een muurtje worden 15 blikken opgestapeld in de vorm van een schuine toren (of driehoek):

Op de onderste rij staan 5 blikken naast elkaar en elke volgende rij heeft er 1 minder.

Op een bepaalde afstand van de blikken (bijvoorbeeld 2 of 3 meter) wordt een pylon gezet. Daarvan achter moet gegooid worden. Leg hier de beschikbare pittenzakjes of balletjes klaar.

Speluitleg:

  1. De spelers mogen om de beurt met de pittenzakjes/balletjes proberen de blikken omver te werpen.
  2. Ze moeten daarbij de aangegeven afstand aanhouden, door achter de gemarkeerde pylon te blijven.
  3. Elke speler krijgt 3 pittenzakjes/balletjes en heeft dus 3 pogingen om te gooien.

Punten:

De speler dat na alle speelronden de meeste blikken heeft omgegooid en dus de meeste punten heeft verzameld, is de winnaar.

Als alle blikken worden omgegooid, kun je eventueel een bonus toekennen.

Materialen:

  • 15 blikken
  • 6 balletjes
  • 3 oranje pittenzakjes
  • 3 groene pittenzakjes
  • Transportkrat